Boom

Financiële dienstverlening

Leegwater Bemiddeling B.V. is een volstrekt onafhankelijk advieskantoor en is deswege volledig ongebonden. In onze onderneming zijn derhalve de ( financiële ) belangen van een verzekeraar, bank of andere financiële instelling niet aan de orde. Ook van enig ander belang van voorgenoemde partijen in vorm van aandelenbezit of andere beschikkingsmogelijkheid is geen sprake. Leegwater Bemiddeling B.V. is dan ook niet gevoelig voor productieafspraken of omzetbonussen.

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financiële Dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Onze gegevens
LEEGWATER BEMIDDELING B.V.
Sint Maartensweg 91
1752 AA Sint Maartensbrug

Telefoonnummer : 06-200 31 509
E-mail: info@leegwater.org
Internet: www.leegwater.org

Registratie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) onder nummer: 12008541; bij de Sociaal Economische Raad ( SER ) onder nummer: 1043977 en bij de KifiD ( Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ) onder nummer: 12008541.

Het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel ( Alkmaar ) is 37089454.

Aard van de dienstverlening

Ons kantoor heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in :
Schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en bancaire producten.

Verder kunnen wij u informeren over levensverzekeringen, oudedagsvoorzieningen en fiscaliteit. Hierin geven wij GEEN advies.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u om ons dit direct te laten weten. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

KiFid
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

telefoon: 070 333 89 99
fax: 070 333 89 00
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Ons kantoor beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige en onafhankelijke onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of ander aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel, dan wel enig ander belang in ons kapitaal. Ons kantoor ontvangt geen bonusprovisies, eindejaarsbonificaties of andere vormen van beloning voor verkoopverhogende maatregelen.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars aanbieden. Op basis van deze selectie bepalen wij zelf met welke banken, verzekeraars of instellingen wij willen werken. Wij zijn derhalve volledig vrij in onze advisering.

Samenwerking

Voor de advisering en de bemiddeling in hypotheken werken wij samen met ADVIEZEE Hypotheken en Verzekeringen te Scharnegoutum. ADVIEZEE beschikt over een eigen dienstenwijzer, die op uw verzoek kan worden toegezonden. Verder werken wij samen met uitsluitend gecertificeerde partijen om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wijze van beloning

Op basis van provisie

Indien naar aanleiding van onze dienstverlening een overeenkomst voor schadeverzekering tot stand komt tussen u en een verzekeraar ontvangen wij van deze betreffende instelling voor onze dienstverlening een provisie. Deze provisie is verdisconteerd en de premie, die door de verzekeraar aan u in rekening wordt gebracht. U krijgt vooraf aan het afsluiten van uw schadeverzekering een exacte inzage in de hoogte van deze provisie.

Op basis van declaratie

Voor onze dienstverlening brengen wij aan u een vast honorarium in rekening van € 95,- per uur ( exclusief BTW ). Externe kosten, zoals voor taxatie of expertise belasten wij aan u door. Voor het door u aan Leegwater Bemiddeling B.V. verschuldigde honorarium ontvangt u een factuur.

Versie 10 ( 17 februari 2017 )